Om FUBU

FUBU står for Forældrerådet for Udfordrede Børn og Unge. Det er en forening af familier i Holstebro som har det tilfælles, at de har et eller flere børn med psykiatriske diagnoser - eller har en mistanke om det.
Gennem FUBU kan du få råd og vejledning fra andre forældre i samme situation. Du kan også deltage i forskellige arrangementer og foredrag om hverdagens udfordringer. Har du brug for at kende til dine rettigheder og muligheder, vil du også få hjælp til dette. 

Bestyrelsen i FUBU arbejder hårdt for at opnå indflydelse hos kommunens politikere. Vi ønsker en bedre og tidligere indsats til børn og familier. Du kan bidrage hertil ved at blive medlem af FUBU.
 
Det er gratis at være medlem. Du kan anmode om medlemskab på ved at klikke her

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 4. april kl. 19.00


Lad os samles til en aften med kaffe, kage og meningsfulde samtaler og status på de sidste 2 års rejse hvor gruppen har eksisteret.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forældrerådet aflægger beretning.
4a. Valg af forældreråd. Alle medlemmer til stede afgiver deres stemme. Der skal vælges 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Der tælles stemmer op
5. Indslag fra den nye borgerrådgiver (vi håber at hun har lyst, men har ikke fået en aftale endnu)
4b. Resultatet af afstemning læses op.
6. Behandling af indkomne forslag, der er stillet af forældrerådet eller medlemmer af gruppen.

7. Evt.

Alle FUBU Facebook-sidens medlemmer har stemmeret - afgiv den fysisk på mødet eller send den til bestyrelsen inden den 3. april via fubuholstebro@gmail.com
Se vedtægterne på vores Facebook-side.

Indkomne forslag (pkt. 6) skal sendes til bestyrelsen via mail: fubuholstebro@gmail.com inden den 21. marts 2024)
Vi planlægger at arrangere at man kan deltage virtuelt hvis man er forhindret i at deltage på dagen.
Separat link vil blive sendt ud på Facebook siden op til generalforsamling.


Formand Martin Frølund og Lissy Bach stiller ikke op.

Næstformand Henriette Haase Fischer og Kasserer Helle Nørsøller er ikke på valg.
Steffen Pedersen, Anne Offersen, Vicki Munksgaard Nielsen ønsker alle genvalg.

Vi søger 2 nye bestyrelses medlemmer og 2 suppleanter.

Lad os sammen forme fremtiden for FUBU!
Vi glæder os til en inspirerende aften sammen.

Venlig hilsen,

FUBU Bestyrelsen

FUBU i Struer

FUBU starter nu op i Struer, så forældre til udfordrede børn og unge i Struer også kan få glæde af det fællesskab og støtte, som vi har erfaringer med i Holstebro. 
Indtil videre er der oprettet en facebookgruppe for FUBU Struer. 
Spørgsmål til FUBU Struer kan rettes til Henriette Haase Fischer i Struer Frivilligcenter, mail: henriettehf@struer.dk eller telefon 5217 6968

FUBU undersøger sagsgangen i Holstebro Kommune

Download rapporten 

Sagsgangen for børn og unge med en psykiatrisk diagnose i Holstebro Kommune 150523.pdf
Pressemeddelelse 150523.pdf

Bestyrelsen i FUBU

Steffen Pedersen
Lissy Bach
Martin Frølund Svalgaard (Formand)
Helle Nørsøller
Anne Offersen
Vicki Munksgaard Nielsen &
Henriette Haase Fischer (Næstformand og presseansvarlig)