NYHEDER

BUDGET 2024 - 2027

I hvor høj grad bestyrelsen fik konkret indflydelse på det fremtidige budget vides ikke. Men vores høringssvar er i hvert fald ikke blevet ignoreret. Det ses i det nye budget, hvor blandt andet forslaget om flere elever i styrkeklasserne er blevet kasseret - kæmpe sejr.Derudover er FUBU nævnt direkte i skrivelsen vedr. Udviklingsprojekt i Folkeskolen. Her ønsker byrådet at: 
"projektet skal forankres i Børne- og Familieudvalget, og det skal involvere repræsentanter for elevråd, medarbejdere, ledere, skolebestyrelser, faglige organisationer, FUBU samt andre relevante aktører" Det ser ud til at det har betalt sig, at bestyrelsen har arbejdet så målrettet og intensivt på at skabe en god og respektfuld dialog med politikerne, hvor vi gang på gang viser dem, at vi gerne vil samarbejde og at vi faktisk har noget fornuftigt at byde ind med.

FUBU i dialog med politikerne

FUBU var d. 21. september inviteret til møde med Børne- og Familieudvalget, for at tale om styrket fremmøde i skolen.
FUBU har indleveret forslag til hvordan vores børn der har begyndende eller udpræget skolevægring, støttes / guides og hjælpes mere hurtigt og relevant fra første dag hvor mistanken etableres af hhv. skole eller forældre.
Udvalget var meget lyttende og rosende for grundige og gode ideer.
Så nu er det op til udvalget at prøve at se om ideerne kan omsættes til reel ændring.
Vi kom derfra med en stærk følelse af at de lyttede til os og at vi kom med noget værdiskabende til udvalget.Vil du læse bestyrelsens høringssvar vedr. strategi for styrket fremmøde i skolen samt høringssvar til budget 2024, så kan de downloades nedenfor her.


Høringssvar vedr strategi for skolefravær 2024.pdf
Høringssvar vedr budget 2024.pdf

Artikel om FUBU

En journaliststuderende fra Århus havde opsnappet at vi havde været til møde. Han bad om et interview for at høre, hvordan vi kan lykkes med at få politikerne til at lytte til os. Det kom der denne artikel ud af Fra diagnoseproblemer til politisk samarbejde

SOMMERUDFLUGT 
til Sørvad Friluftsbad

Vi har i bestyrelsen besluttet at invitere medlemmerne og deres børn en tur i friluftsbadet i Sørvad. Her kan vi få det
for os selv, så der ikke er for mange mennesker at forholde sig til. Der vil være livreddere til stede og vandet er opvarmet til 26 - 28 grader. Vi sørger for noget at spise og drikke til alle og det hele er naturligvis gratis - også bussen der kører os frem og tilbage, så alle kan komme med.

Vi er i gang med planlægningen og vil forsøge at finde en dag i uge 31 eller 32, hvor vi kan leje friluftsbadet. Vi kan leje det om dagen inden de åbner, så det bliver en tur fra kl. ca. 10 - 14.

I må meget gerne melde tilbage, hvis I synes det lyder som noget I kunne være interesserede i. Vi prøver at arrangere noget som er for børn i alle aldre og deres søskende. En del familier kommer ikke på sommerferie, da det kan være en uoverskuelig opgave at være afsted med børn der er udfordrede. Derfor håber vi, at vi kan være med til at give børnene og deres forældre en dejlig oplevelse.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hvordan styrker vi inddragelse af Børn og Unge i Holstebro Kommune?

Børne- og Familieudvalget i Holstebro afviklede i går aftes et dialogmøde med deltagelse af Børnerådet. FUBU var også inviteret sammen med blandt andet Trivselshuset og Udsatterådet.

Udvalget ønsker at arbejde med børneinddragelse i forhold til den kommende Børne- og Ungepolitik, men ville gerne have input til hvordan og hvad de skal være opmærksomme på. Børnerådet holdt et oplæg, hvor de blandt andet gjorde det klart, at FN's Børnekonvention giver børn og unge ret til at blive inddraget. 
    

Det var et rigtig godt møde hvor vi lykkedes at møde talstærkt op fra FUBU. Det betød, at der var en repræsentant fra FUBU i 5 af de 6 grupper, som skulle diskutere børneinddragelse. Vi fik således sat vores aftryk hele vejen rundt og holdt os ikke tilbage med at påpege, at den gruppe vi repræsenterer, ikke kan forventes at blive hørt medmindre børneinddragelsen tager hensyn til, hvordan de skal inddrages.
Vi er nået langt allerede. At blive inviteret med til dette møde er en klar anerkendelse af, at vi repræsenterer en stor gruppe af borgere i kommunen, som de gerne vil spørge til råds.

FUBU undersøger sagsgangen i Holstebro Kommune

FUBU har gennemført en stor undersøgelse blandt medlemmerne i foråret 2023. Resultaterne herfra kan du læse i rapporten, som kan downloades via linket nedenfor.

Sagsgangen for børn og unge med en psykiatrisk diagnose i Holstebro Kommune 150523.pdf


TORSDAG D. 11. MAJ KL. 19.00 PÅ SLAGTERIET 


Temaaften:
Børn & unges trivsel i Holstebro

Kom og vær med til en aften med spændende oplæg og kom med dine ideer til, hvordan de bedste rammer for børn og unge i Holstebro Kommune skal se ud. Det er noget der vedrører os alle og vi har alle en mening derom, så tag gerne din nabo, ven, kollega eller andre med
Torsdag d. 11. maj 2023 fra 19.00-21.30 på Slagteriet Holstebro
Program:
19.00 Velkommen
19.05 Oplæg ved FUBU – Forældrerådet for udfordrede børn og unge. Det er en forening som har det tilfælles, at de har et eller flere børn med psykiatiske diagnoser eller har en mistanke om det.
De kan give råd og vejledning til forældre i samme situation, de afholder arrangementer for børn, unge og familier.
19.30 Oplæg ved Niels Kolstrup Foldager – fra Officer i Hæren, til lærer, til skoleleder, til specialkonsulent og skolefraværskonsulent. Arbejder sammen med Børns Vilkår, Rasmus Alenkær, Gro Emmerstsen Lund omkring skolefravær, trivsel, relationer og tilknytning.
20.15 Kaffepause og samtale ved bordene.
20.30 Der udveksles og ideskabes ved bordene – skriv de gode ideer ned og lad det være inspiration til det fremadrettede arbejde i de implicerede udvalg i Holstebro Kommune.
21.30 Tak for i aften og tak for alle jeres ideer.
Tilmelding via følgende mailadresse: Jonnarudjensen@gmail.com
Bestyrelsen Socialdemokratiet Holstebro Kommune.

Udsatteprisen

FUBU fik i februar 2023 tildelt kommunens Udsatterådspris. Begrundelsen for det lød:
"UDSATTERÅDSPRISEN blev tildelt 'Forældrerådet for udfordrede børn og unge i Holstebro Kommune - FUBU' for deres kæmpe indsats for børn, unge og deres forældre. På kun et år har de skabt et talerør, netværk og fællesskab for udfordrede familier. Et fællesskab, der arrangerer aktiviteter, hjælper og støtter og indgår i positiv dialog med bl.a. fagfolk og kommunen om familiernes udfordringer og behov".