Borgerrådgiver

Holstebro Kommune ansatte sidste år en borgerrådgiver, som kunne give råd og vejledning i forhold til spørgsmål, som omhandler alt det kommunen tilbyder borgerne. Fx kunne du ringe og stille spørgsmål til, hvordan du kan få hjælp i Familieafdelingen eller hvem du skal kontakte, hvis dit barn mistrives og har brug for hjælp.

Desværre har borgerrådgiveren sagt sit job op og der er endnu ikke fundet en ny. I referatet fra økonomiudvalget d. 4. oktober 2023 skrives således:

"Pr. 1. august 2022 ansatte Byrådet en Borgerrådgiver. Borgerrådgiveren har opsagt sin stilling med virkning fra udgangen af august 2023. For nuværende er der ikke nogen Borgerrådgiver i Holstebro Kommune. I henhold til tilsagn af 24. januar 2022 vil Holstebro Kommune fortsat have midler til en Borgerrådgiver til udgangen af 2024.
Det er forvaltningens vurdering, at det kan være svært at rekruttere en Borgerrådgiver for en projektansættelse på 1 år.
Holstebro Kommune har derfor rettet henvendelse til ministeriet med forespørgsel på, om de ubrugte midler for 2022 og 2023 kan overføres til 2025. Uforbrugte midler for 2022 og 2023 udgør i alt 700.000 kr. som - under forudsætning af, at ministeriet kan godkende overførslen - kan forlænge en tidsbegrænset ansættelse til 4. kvartal 2025. Ministeriet har endnu ikke svaret på kommunens henvendelse.

En kommune har mulighed for at indgå samarbejde med andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen. Om det er muligt for Holstebro Kommune og indgå i et sådant samarbejde og fortsat kunne bruge de tildelte puljemidler til Holstebro Kommune er ministeriet ligeledes blevet spurgt om.

Beslutning:

Sagen blev udsat."


Serviceniveauet i Holstebro

Hvis du vil vide, hvilket serviceniveau Holstebro Kommune har på børne- og ungeområdet, kan du læse det i denne rapport

Serviceniveau Holstebro.pdf

Ret og rimelighed

Under dette emne vil der løbende blive skrevet om emner, som berører dine rettigheder. 

SYGEUNDERVISNING
Hvis I har børn derhjemme der har behov for sygeundervisning eller har skolevægring og fravær mere end 3 uger svarende til 15 skoledage - så bør i læse denne Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler - denne dækker også elever, der har længerevarende fravær på grund af psykisk mistrivsel og fx lider af skole
vægring. Du kan finde vejledningen ved at klikke her.